Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető, a szerződés megkötését a rendelési adatok bizonyítják), ráutaló magatartással tett jognyilatkozattal jön létre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (https://feminpro.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető (és letölthető, bármikor kinyomtatható) a következő weboldalról: https://feminpro.hu/aszf.

Definíciók:

Felhasználó: Bármely természetes, jogi személy, vagy szervezet, aki Szolgáltató szolgáltatásait igénybe veszi, Szolgáltatóval szerződést köt.

Fogyasztó: Olyan Felhasználó, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Vállalkozás: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

Szolgáltató:  Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a Felhasználó részére szolgáltatást nyújt, aki a Felhasználóval szerződést köt.

 

1. Általános információk

1.1. A Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Feminpro és FUMO Kft.
A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 2519 Piliscsév, Napsugár utca 37.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@feminpro.hu 
A szolgáltató cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: 11-09-029567
A szolgáltató adószáma: 27836480-2-11
Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve / engedélyező hatóság és engedély szám (ha van): Tatabányai Törvényszék Cégbírósága Cg.11-09-029567/8
A szolgáltató telefonszáma: +36 30 222 2205


A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

Rackhost Zrt.
Cím: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.
E-mail: info@rackhost.hu
Adószám: 25333572-2-06
Cégjegyzékszám: 06-10-000489

ShopRenter Kft.
Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
Telefonszám: 06704102535 06-1/234-5011
E-mail: info@shoprenter.hu
Webcím: www.shoprenter.hu


1.2 Alapvető rendelkezések

1.2.1    A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseire. Speciális termékekre a vonatkozó ágazati jogszabályi rendelkezések az irányadók. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2.2    A jelen ÁSZF 2023. június 19. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A jelen ÁSZF módosításait a Szolgáltató a weboldalon közzéteszi, illetve a regisztrált/vagy korábban már vásárló Felhasználókat a változásról e-mailben értesíti. A módosítások nem érintik a korábban megkötött szerződéseket, azaz a módosításoknak nincs visszaható hatálya.

1.2.3   Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 

1.2.4    Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatóhoz nem köthető, a Szolgáltató által nem üzemeltetett más weboldalon közzétett termékek adás-vételével kapcsolatban. 

 

1.3. A webáruház általános bemutatása

1.3.1 A Honlap alakformáláshoz, egészséges életmódhoz kapcsolódó fizikai és szellemi termékek értékesítésével foglalkozik. A webáruházban történő vásárlás kizárólag magán a www.feminpro.hu webshopon, elektronikus úton lehetséges.

1.3.2 A Honlapon történő vásárlás feltétele, hogy a vevő (továbbiakban: Vevő vagy Fogyasztó) magára nézve kötelezően elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, amelyről a megrendelés menete folyamán jognyilatkozatot is tesz. 

1.3.3 A vásárlás során megadott személyes adatokat a Szolgáltató az Adatvédelemi és Adatkezelési Szabályzatban foglaltak szerint kezeli. A Honlapon történő vásárlás esetén a jelen Általános Szerződési Feltételekben leírtak szerint adásvételi szerződés jön létre a Szolgáltató és a Vevő között. Az adásvételi szerződés létrejöttét követően  a Felekre a távollévők között megkötött szerződésre vonatkozó hatályos jogszabályok (45/2014 II.26 Korm. rendelet) lesznek érvényesek. Amennyiben a megrendelő az ÁSZF-et nem fogadja el, vagy erről a megrendelés során elmulaszt egyértelműen nyilatkozni, a Felek között szerződés nem jön létre. 

1.3.4 A szerződéskötés nyelve magyar.

1.3.5 A szerződés a magyar jog hatálya alá tartozik.2. A vásárlás menete

2.1 Alapvető rendelkezések

2.1.1. Felhasználó a szolgáltatás-igénybevétele/megrendelése/előfizetése során köteles a saját, valós adatait megadni. A szolgáltatás igénybevétele/megrendelése/előfizetése során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok megadása esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis, vagy ha az más szerződést leplez, a felek jogait és kötelezettségeit a leplezett szerződés alapján kell megítélni. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

2.1.2. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltató azonban tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a Felhasználóval történt egyeztetés és egyértelmű beazonosítás után a tévesen beírt adatokat javíthatja a rendelésben, hogy a számlázás és kiszállítás ne ütközzön akadályba.  

2.1.3 A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik (ha van regisztráció az oldalon).

 

2.2 Az áru bemutatása, árak, akciós termékek

2.2.1 A webáruházban minden áru részletes leírással kerül bemutatásra, amely megkönnyíti a vásárló számára az áru kiválasztását és a vásárlás melletti döntést. Az oldalakon található képek illusztráció céljára szolgálnak!

2.2.2 Az oldalakon megjelenő programok és diéták mindegyike elektronikus (nem-nyomtatott) formában érhető el. Ez alól kivételt képeznek azok a termékek, ahol külön felhívjuk a figyelmet a nyomtatott formátumra. A digitális tartalmakhoz való hozzáférést a megrendelés összegének kiegyenlítése után biztosítjuk.

2.2.3 A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, bruttó árak (tehát tartalmazzák a törvényben előírt 27%-os áfát), azonban nem tartalmazzák a szállítással, fizetéssel kapcsolatos díjakat. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

2.2.4 A Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja, minden előzetes bejelentés nélkül. Áraink, illetve termékeink folyamatosan változhatnak, bővülhetnek, valamint egyes termékek előzetes figyelmeztetés nélkül is lekerülhetnek a kínálatból.

2.2.5 Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. Szolgáltató az akciós árak meghatározásakor jogszerűen jár el, megfelelve a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet szabályainak.

2.2.6 Az egyes akciós és kedvezmények nem összevonhatóak, kivéve ha Szolgáltató kifejezetten másképp nem dönt.

2.2.7 A "Fizetett" illetve "Teljesített" státuszba került megrendelések módosítására, összevonására nincs lehetőség.

2.2.8 Amennyiben készlethiány miatt az akciósan rendelt terméket nem tudjuk szállítani, erről a megadott e-mail címre értesítést küldünk, és egyeztetést kezdeményezünk a rendelés sorsáról (az ügyfél várakozni kíván, vagy pénzvisszafizetést kér). 

 

2.3 Az áru kiválasztása, a vásárlás menete

2.3.1 A Vevő a kiválasztott árut a kosár ikonra kattintva “Kosár”-hoz adhatja. Ezt követően mód van a vásárlás folytatásával újabb termékek kiválasztására, és a “Kosár”-ba helyezésére. A megrendelés véglegesítése előtt a Vevőnek lehetősége van arra, hogy a „Kosár” tartalmát módosítsa, onnan árut távolítson el, darabszámot módosítson, vagy újabb árut helyezzen el. Ugyancsak módja van ellenőrizni, és szükség esetén javítani a megadott vásárlói adatokat.

2.3.2 A megrendelés létrejöttével a Vevő elfogadja Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit, valamint Adatkezelési Szabályzatát. Megrendeléskor kötelező megadni a Vásárló valós nevét, számlázási címét, e-mail címét, amelyek a Szolgáltató által kiállított elektronikus számla törvényileg kötelező tartalmi elemei. Amennyiben a vásárló kiszállítandó terméket vásárolt, és a szállítási cím eltérő, ezt is köteles Szolgáltató részére a megrendelés teljesítése céljából megadni.​

2.3.3 Amennyiben a Szolgáltató hibás árat tüntet fel a termék mellett a tőle elvárható gondosság ellenére, és a termék ára annak általánosan elfogadott árától egyértelműen eltér, úgy a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Megrendelő részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét felkínálja. Amennyiben a Megrendelő ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy a Feleket minden esetben megilleti a szerződéstől való egyoldalú elállás joga.

2.3.4 Személyes átvételre nincs lehetőség. Szolgáltató székhelye nem szolgál telephelyként, eladótérként! 

2.3.5 Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát. Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor az „X” „törlés” gombra kattint. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére. Felhasználónak lehetősége van a rendelés elküldése után is kérni az esetleges hibák javítását telefonon, vagy e-mailen.


2.4 Szállítási díj

A termék szállítási díjáról a Vevő a vásárlás előtt az oldal alján elhelyezett “Szállítási díjak” menüpontban előzetesen tájékozódhat. A megrendelés véglegesítése előtt a szállítási cím szerinti végleges szállítási díj összegével emelkedik a megrendelt áruk végösszege, így a Vevő ennek tudatában dönthet a megrendelés véglegesítéséről.


2.5 Fizetés

2.5.1. Jelenleg az alábbi fizetési módokat választhatja webáruházunkban:

 • Utánvét: házhozszállítás esetén a Vevőnek lehetősége van az áru értéket annak átvételekor kiegyenlíteni, készpénzzel vagy bankkártyával, a kézbesítő futár részére. Az utánvét díja bruttó 690 forint. 

 

 • Bankkártyás fizetés: Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. A következő kártyákat fogadjuk el: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro. A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz! Oldalunkon a bankkártyás fizetést a Barion biztosítja.

 

 • Átutalás: A rendelés ellenértéke, a rendelés teljesítése előtt átutalással is kifizethető. Fontos, hogy az átutalás megjegyzés rovatában fel legyen tüntetve a rendelés azonosítója. 
  • sikertelen bankkártyás fizetést követően a vevő a rendelési számának közleményként történő feltüntetésével átutalással is fizethet. A vásárlónak nincsen további feladata, Szolgáltató automatikusan korrigálja a rendelés fizetési módját. 
  • ​A Vásárlónak lehetősége van a weboldal fejlécében, a jobb felső sarokban átállítani a használni kívánt pénznemet (EUR vagy HUF). 
  • Vásárló köteles abban a pénznemben kezdeményezni az átutalást, amelyen a rendelést leadta (tehát ha a rendelés HUF-ban került rögzítésre, Vásárló nem fizethet EUR-ban).
  • A HUF illetve EUR pénznemben leadott rendeléseket eltérő bankszámla számra lehet teljesíteni, amely tényre a Szolgáltató több helyen kiemelten felhívja Vásárló figyelmét. Amennyiben a Vásárló ennek ellenére gondatlanul mégis helytelen bankszámla számra teljesíti az utalást, úgy Szolgáltató jogosult a Vásárló figyelmetlensége okán felmerülő banki költségeivel (deviza átváltási díjak, illetve a visszautalás tranzakciós illetéke) csökkentett összeget visszaküldeni a vásárló részére.

Ha a Vevő az ügyletben nem áfa-alanyként jár el, és ezért a számlázáshoz nem ad meg az adószámot, akkor a számlának nem kell vevői adószámot tartalmaznia.


A FORINT (HUF) átutalást a következő számlaszámra kérjük teljesíteni:

Feminpro és FUMO Kft.

Raiffeisen Bank - forint alapú folyószámla

12010240-01826873-00100000

közlemény: rendelési szám

 

AZ EURÓ (EUR) átutalást a következő számlaszámra kérjük teljesíteni:

Feminpro és FUMO Kft.

Raiffeisen Bank - euró alapú folyószámla

12010240-01826873-00200007

közlemény: rendelési szám

 

2.5.2. A beérkező átutalás feldolgozása maximum 3 munkanap. Amennyiben 7 napon belül nem érkezik meg bankszámlánkra a megrendelés végösszege, a rendelést további figyelmeztetés nélkül törölhetjük. A termékek kiszállítását, csak a fizetési tranzakció lezárását követően kezdjük meg.

 


2.6 Megrendelés visszaigazolása, a szerződés létrejötte

2.6.1 Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

2.6.2 A rendeléseiről a Vevő e-mail üzenetben érdeklődhet az info@feminpro.hu címen.

 

2.7 A megrendelések feldolgozása és kézbesítése

2.7.1. A megrendelések feldolgozása munkaidőben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

2.7.2 Általános teljesítési határidő: a szerződés létrejöttétől számított 1-3 munkanapon belül. 

2.7.3. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles. Felhasználó a rendelését módosíthatja, vagy lemondhatja, amíg az eladó a szállítmányozó cégnek át nem adja, de utána Felhasználó tudomásul veszi, hogy csak az elállási jogával élve tudja érvényesíteni módosítási vagy törlési szándékát.

2.7.4. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. 

2.7.5. A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.

2.7.6. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha
a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

2.7.7. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni, továbbá Szolgáltató köteles biztosítani, hogy a Felhasználó érvényesítse a hibás teljesítés esetére a jogszabályban biztosított egyéb jogait.

2.7.8. Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy amennyiben a Felhasználó nem veszi át a szerződésszerűen teljesített megrendelt termék(ek)et (fizetési módtól függetlenül) szerződésszegést követ el, pontosan a Ptk. 6:156. § (1) bekezdése szerint késedelembe esik. Ez azt jelenti, hogy Szolgáltató a megbízás nélküli ügyvitel szabályai alapján  – amennyiben nem jelzi a Fogyasztó az elállási szándékát (és nem tesz nyilatkozatot, hogy át kívánja-e venni a megrendelt terméke(ke)t) – a termék(ek)hez kapcsolódó tárolás szokásos költségét és a szállítási költséget (oda-vissza) is érvényesíti a Felhasználókkal szemben. Felhívja Szolgáltató a Felhasználók figyelmét, hogy az így keletkezett jogi igényeink érvényesítése érdekében igénybe veszi követeléskezelő és/vagy ügyvéd segítségét, így a szerződésszegésből keletkező egyéb (jogi) költségek (akár a fizetési meghagyásos eljárás díjai) megfizetése is a Felhasználót terheli.

2.7.9. Csomagjaink összeállítását és termékeink kiszállítását a Webshippy Fulfillments Kiszervezett Webáruház Logisztikai Szolgáltató végzi. A megrendelés pontos időpontjának függvényében, csomagjaink 2-3 munkanapon belül kiszállításra kerülnek. Szolgáltatónak sajnálatos módon nincsen közvetlen ráhatása a Webshippy Fulfillments Kiszervezett Webáruház Logisztikai Szolgáltató munkamenetére, így előfordulhat, különösen forgalmas időszakokban (pl. karácsony, akciók), hogy a kiszállítás akár 10 munkanapot is igénybe vehet. 

2.7.10 Vásárló az általa megrendelt csomagok felől az info@feminpro.hu e-mail címen kérhet tájékoztatást, és Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal törekszik az ilyen jellegű kérdések mihamarabbi megválaszolására. 

 

2.8 Szerzői és szellemi jogok

2.8.1. A webshopon megvásárolható valamennyi e-book és étrend szerzőként Belovai Réka szellemi tulajdonát képezik. Az étrendek megvásárlása nem jár a szellemi tulajdonjog átruházásával, Szolgáltató sem a szerzői-, sem a szellemi tulajdont érintő jogairól nem mond le. Értékesítésre és terjesztésre kizárólag a jogtulajdonos, valamint Feminpro és FUMO Kft. jogosult.

2.8.2. Vevő az általa megvásárolt elektronikus tartalmakat nem jogosult semmilyen módon terjeszteni, részben vagy egészben publikálni, tovább értékesíteni, bármilyen online platformon mások számára elérhetővé tenni. Megrendelő kizárólagos felelőssége, hogy se szándékosan, se gondatlanul ne tegye harmadik fél számára elérhetővé az általa megvásárolt tartalmakat. 

2.8.3. Vevő kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben a Szolgáltató szellemi tulajdonhoz fűződő jogait szándékosan vagy gondatlanul megsérti, úgy Szolgáltató részére 250.000 forint (azaz kétszázötvenezer forint) kötbér megfizetésére köteles.


3. Elállás joga

3.1 A Szolgáltató elállási joga

3.1.1. A készlet adatok frissítése folyamatos, ennek ellenére, különösen tömeges vásárlással járó akciók idején előfordulhat, hogy bár a rendszer felvette a rendelést, a termék már elfogyott, vagy nem beszerezhető. Erről a Szolgáltató minden esetben értesíti a vásárlót.

3.1.2. A Szolgáltatót megilleti továbbá az elállás joga abban az esetben is, ha az áru árának feltüntetése egyértelműen hibásan történt, és a Vevő a megrendelését a hibás áron véglegesítette. Elállás esetén a Szolgáltató a Vevő részére e-mailben küldi meg nyilatkozatát, és azonnal felveszi a Vevővel a kapcsolatot egyeztetés céljából, valamint a Vevő által megfizetett összeget haladéktalanul visszautalja a Vevő számlájára.

 

3.2 A Vevő elállási joga

3.2.1 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztót indokolás nélküli elállási jog illeti meg a megrendelt áru kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül. Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

3.2.2 A Vevő az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával, vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta útján.

3.2.3 Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

3.2.4 A 29. § értelmében a fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát a következő esetekben:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti​

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (valamennyi étkezési célú és kozmetikai termékünk ebbe a kategóriába sorolandó!)

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó a beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

3.2.5. A fentiekkel összhangban Vásárló elfogadja, hogy elektronikus tartalmak esetén - étrend, e-book, videók stb. - a megrendelése Szolgáltató általi részleges vagy teljes teljesítést követően az elállási jogát nem gyakorolhatja, Szolgáltató a megvásárolt elektronikus tartalom árának visszatérítésére nem kötelezhető. Amennyiben a vásárló olyan termékcsomagot vásárol, amelynek részét képezi valamely elektronikus tartalom (például étrend), de az elektronikus tartalomhoz való hozzáférésének megvalósulását követően, a csomag további részét képező fizikai termékektől elállna, úgy csak az elektronikus tartalom önálló rendes kereskedelmi árával csökkentett pénzösszeg fizetendő vissza a részére.

3.2.6 A termék visszaküldésének költségét a Fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését. Amennyiben a Megrendelő nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja elállás esetén, az ebből adódó többletköltséget sem köteles a Szolgáltató megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.

3.2.7 Vevő a termékeket sérüléstől megbízhatóan megóvó csomagolásban köteles visszajuttatni az alábbi címre, a csomagoláson a "Visszáru" szöveg látható feltüntetésével:

Webshippy Kft. 

East Gate Business Park C/2

2151, Fót


3.2.8 Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Ugyanakkor a Szolgáltatót visszatartási jog illeti meg. 

3.2.9 Szolgáltató a visszaküldés költségének megtérítését csakis hibás teljesítés esetén vállalja át a Vevőtől, minden más esetben az a Vevőt terheli. 

3.2.10 A Szolgáltató előzetes eltérő megállapodás kivételével, kizárólag a sérülésmentes termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. Felbontott élelmiszer esetében az elállási jog nem gyakorolható.

3.2.11 A visszaszállítás során eltűnt áruért a Szolgáltatót felelősség nem terheli, az áru hiányában az eladót semmilyen kötelezettség nem terheli.

3.2.12. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

3.2.13 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el

3.2.14 Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen ÁSZF-ben található elérhetőségeken.

3.2.15 Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

3.2.16 Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni az info@feminpro.hu e-mail címre.

3.2.17 Elállási jog gyakorlásának a menete:

 1. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.

 2. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe.

 3. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. 

 4. A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

 5. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

 

3.3. Szavatosság

3.3.1 Hibás teljesítés

3.3.2 A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

3.3.3 Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a Fogyasztó hátrányára tér el.

3.3.4 A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 

 

4. Panaszkezelés

Amennyiben a Vevőnek a honlap üzemelésével, az azon szolgáltatott információkkal kapcsolatban, vagy a vásárlással kapcsolatban észrevétele vagy panasza van, úgy azt Szolgáltatónak az alábbi e-mail címen jelezheti: info@feminpro.hu. Minden egyes panaszt érdemben kivizsgálunk, és annak eredményéről legkésőbb 30 napon belül a Vevőt tájékoztatjuk.

Amennyiben a Vevő a panasz kezelésével nem elégedett, úgy az alábbi felügyeleti szervekhez fordulhat.

Felügyeleti szervek:
Piliscsév Jegyzője
Komárom-Esztergom Megyei Fogyasztóvédelmi Osztály
(2800 Tatabánya, Bárdos L. u.2. tel.: (34) 309-303

Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
(2800 Tatabánya, Fő tér 36.)

Komárom Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
(2800 Tatabánya, Fő tér 36.)
 

Mi az az online vitarendezés?

Az Európai Bizottság egy internetes felületet, az online vitarendezési platformot (OVR platform) működteti azon fogyasztók számára, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet, azaz egy alternatív vitarendezési testületet a panasz kezelésére.

 • Hol érhető el az online vitarendezési platform (OVR platform)?
Az OVR platform a https://webgate.ec.europa.eu/odr oldalra kattintással érhető el.
 • Mely országok fogyasztói és online vállalkozásai élhetnek az online vitarendezéssel?
Az online vitarendezés az Európai Unió valamennyi tagállamában, Izlandon, Norvégiában és Liechtensteinbe érhető el.
 • Belföldi és határon átnyúló jogvitákban is igénybe vehető az online vitarendezés?
Igen, a magyar és az előbb felsorolt bármely országban honos online vállalkozással, szolgáltatóval szembeni panaszok, jogviták esetén is lehetőség van online vitarendezésre.
 • Mely vitarendezési testületek közreműködése kérhető az online vitarendezés során?
Azok a vitarendezési testületek (hazánkban a békéltető testületek) szerepelnek az online vitarendezési platform jegyzékében, amelyek megfelelnek bizonyos működési és minőségi előírásoknak, és amelyeket a nemzeti hatóságok is elismernek, illetve az Európai Bizottság részére bejelentettek.
 • Milyen előnyei vannak az online vitarendezésnek?
Az új platform a fogyasztók és a kereskedők számára egyaránt megkönnyíti az internetes vásárlással kapcsolatos viták online rendezését. Ha probléma merül fel az internetről rendelt termékkel vagy szolgáltatással, a https://webgate.ec.europa.eu/odr linkre kattintva három egyszerű lépésben tölthetik ki a panasztételi űrlapot. További előny, hogy a felhasználók a teljes vitarendezési eljárást online bonyolíthatják. A platform többnyelvű; fordítói szolgáltatás révén segíti a különböző európai országokból származó feleket érintő viták rendezését. A honlap az EU összes hivatalos nyelvén, továbbá izlandi és norvég nyelven áll rendelkezésre. Tehát ha Ön az EU-ban, Norvégiában, Izlandon vagy Liechtensteinben él, a platformon megkeresheti, hogy mi lenne a legjobb megoldás fogyasztói problémájára, közvetlenül meg tud állapodni a kereskedővel a problémát orvosló megoldásban, illetve megállapodhatnak abban, hogy melyik vitarendezési testület kezelje az ügyet.
 • Szükséges-e valamilyen speciális regisztráció az online vitarendezéshez?
A panasz benyújtásához nem szükséges, de tekintettel arra, hogy az OVR-platformot az Európai Bizottság üzemelteti, az online vitarendezés lefolytatásához szükséges egy EU login fiókot létrehozni az alábbi linken: https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
 • Hogyan indítható ügy az OVR platformon?
Ügy az alábbi linkre kattintással indítható:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase
 • Az OVR-platformon keresztül is felvehetem a kapcsolatot a kereskedővel?
Igen, Az OVR-platformon közvetlenül a kereskedővel is tudja rendezni a problémát. Ez akkor lehet hasznos, ha még nem lépett kapcsolatba a kereskedővel vagy a kereskedő nyitott a párbeszédre. Az OVR-platform értesíti a kereskedőt az Ön kérelméről. Ha a kereskedő hajlandó megbeszélni az ügyet, akkor a platformon keresztül közvetlenül is üzenetet válthatnak egymással, küldhetnek egymásnak csatolmányokat (pl. a termékről készült fotókat) és az online megbeszélés időpontját is kitűzhetik. A megegyezésre összesen legfeljebb 90 nap áll rendelkezésükre. Ön és a kereskedő is bármikor kiléphet a közvetlen egyeztetésekből. A kereskedő listát is készíthet azokról a vitarendezési testületekről, amelyek bevonását a megoldás közvetlen keresése helyett javasolja. Ebben az esetben 30 nap áll a rendelkezésükre, hogy megállapodjanak a vitarendezési testületben, különben a platformon lezárásra kerül az ügy.

Ha a kereskedő az Ön kérelmét azonnal elutasítja, illetve az egyik fél kilép a folyamatból vagy 90 nap után sincs eredmény, Ön vitarendezési testületet is bevonhat vagy egyéb jogi megoldással élhet. Az egyéb jogi lehetőségekről itt tájékozódhat:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.consumer.rights#inline-nav-2

 • Hogyan történik a vita rendezése vitarendezési testület bevonásával?
A fogyasztó az OVR-platformon engedélyezett vitarendezési testületet is bevonhat a probléma megoldásába. A vitarendezési testület egy olyan semleges harmadik fél, amely abban segít, hogy a fogyasztó és a kereskedő megoldhassa a vitás kérdést. Ez a bírósági eljárásnál kevésbé költséges és gyorsabb alternatívát kínál. Az OVR-platform értesíti a kereskedőt az Ön panaszáról. Ha a kereskedő beleegyezik az OVR-folyamatban való részvételbe, meg kell egyezniük, hogy melyik vitarendezési testület kezelje az ügyüket. A kereskedő összeállítja az általa ajánlott vitarendezési testületek listáját, Ön pedig a platformon választ egyet vagy új listát kér. A panasz benyújtásától 30 nap áll a rendelkezésükre ahhoz, hogy közösen kiválasszák az ügyüket kezelő vitarendezési testületet. Ha ez idő alatt nem tudnak megegyezni a vitarendezési testületben vagy a kereskedő nem vesz tudomást a panaszról, Ön más vitarendezési megoldással is megpróbálkozhat. Az egyéb jogi lehetőségekről itt tájékozódhat:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.consumer.rights#inline-nav-2
 • Hol kaphatok tájékoztatást és technikai segítséget az online vitarendezéshez?
Az OVR kapcsolattartó pont nyújt tájékoztatást és technikai segítséget az OVR-platform használatához és az online vitarendezés folyamán. Fontos, hogy az ún. OVR pont nem vesz részt érdemben az online vitarendezés folyamatában. 2019. szeptember 1-től az Innovációs és Technológiai Minisztériumban működő Európai Fogyasztói Központ látja el a hazai OVR kapcsolattartó pont feladatait.
 • Milyen módon érhetem el a hazai OVR kapcsolattartó pontot?
A hazai OVR kapcsolattartó pont elérhetőségei az alábbiak:
Innovációs és Technológiai Minisztérium - Európai Fogyasztói Központ
Székhely: 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.
Levelezési cím: 1440 Budapest Pf. 1.
Telefon: 06-1-795-52-33, E-mail: odr@itm.gov.hu
 • Hol találok bővebb információt az OVR-platform működéséről és az online vitarendezésről?
A fenti tájékoztatás mellett Európai Bizottság OVR honlapján bővebb tájékoztatás érhető el az alábbi linkeken: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.help.new
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show
 

5. A jelen ÁSZF hatálya, záró rendelkezések

5.1    Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

5.2    Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. 

5.3    Amennyiben Szolgáltató a ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

5.4    Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. 

5.5    Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató webshopja Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a felhasználó Fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a Fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (Fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes. 

5.6    Szolgáltató a webshopban található termékekhez  való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.

5.7    Szolgáltató  – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

5.8    Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.

 

6. Szerzői jogok

6.1    Miután a https://feminpro.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a https://feminpro.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. Felhasználó az ÁSZF-et és az adatkezelési tájékoztatót ugyanakkor bárminemű feltétel és korlátozás nélkül is letöltheti, azokat bármely formában tárolhatja.

6.2    A https://feminpro.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

6.3    A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

6.4    Tilos a https://feminpro.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a https://feminpro.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

6.5   A https://feminpro.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

6.6   Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.  

 

7. Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://feminpro.hu/adatvedelem
Piliscsév, 2023. június 19.

 

8. Elállási nyilatkozat minta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett (név, postai cím, e-mail cím, fax szám, telefonszám): Feminpro és FUMO Kft., 2519 Piliscsév, Napsugár utca 37. , info@feminpro.hu, +36 30 222 2205

 

Alulírott kijelenti, hogy eláll az alábbi áruk adásvételétől:

 

Megrendelés időpontja /átvétel időpontja:

 

Fogyasztó(k) neve:

 

Fogyasztó(k) címe:

 

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag írásban történő értesítés esetén):

 

Dátum:


9. Nyereményjáték szabályzatok

„MOTIVÁLJ 23.08.” Nyereményjáték szabályzat, 2023


1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1. A „MOTIVÁLJ 23.08” nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a Feminpro és FUMO Kft. (a továbbiakban: „Szervező”).


2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1 A Játékban az a 14. életévét betöltött, magyarországi lakcímmel rendelkező, a 8-as pontban meghatározott kizáró feltételek hatálya alá nem eső cselekvőképes természetes személy (továbbiakban: „Játékos”) vehet részt, aki:

2.2. A FeminPRO webshopján időbeli megkötés nélkül vásárolt fizikai és/vagy virtuális termékeket.

2.3. Maradéktalanul teljesíti az alábbi 2 feladat kritériumot az adott határidő lejártáig:

2.3.1. A FeminPRO facebook csoportban esztétikus fényképes illusztrációval (amely lehet étel fotó, átalakulás fotó, termékfotó stb.) megosztja a megvásárolt termékkel és/vagy étrenddel kapcsolatos tapasztalatait, sikereit, minimum 5-10 kerek és valós tartalommal bíró mondatban.

2.3.2. A poszt alján belinkel legalább egy kedvenc terméket, étrendet, vagy termékcsomagot.

2.4. A Játékban való részvétellel elfogadja annak felhasználási feltételeit.

 

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

3.1. A Játék 2023.08.01. 00:01 – 2023.08.31. 23:59-ig tart.

 

4. NYEREMÉNYEK

4.1. 2 db 20.000 forintos vásárlási utalvány a FeminPRO webshopra.

4.1.2 mindenki aki részt vesz a játékban kap egy 10% kedvezményre jogosító kupont, amelyet a www.feminpro.hu webshopon lehet beváltani 2023.09.29-ig. 

 

5. A JÁTÉK MENETE

5.1. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabály szerint történik. Amennyiben a Játékszabály valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

5.2. A nyereményjáték 31 napon keresztül tart.

5.3. A játék végén a nyertest a megadott időszakon belül vásárlók közül választja a szervező.

5.4. A sorsolás időpontja:

- 2023.09.01.-én

 

6. NYEREMÉNY ÁTVÉTELE

6.1. A sorsolás után a nyertes nevét videóban vagy írásos bejegyzésben tesszük közzé a FeminPRO facebook csoportban, nyilvános módon. 

6.2. A nyeremény pénzre nem váltható.

6.3. A nyereményváltoztatás jogát fenntartjuk. 

6.4. Amennyiben a nyertes Játékos 30 napon belül nem jelentkezik a nyereményéért, úgy Szervező egy második sorsolás keretein belül új nyertest hirdet. 

 

7. ADÓZÁS

7.1. A nyertest a nyeremény után, amennyiben a nyeremény meghaladja a mindenkori minimálbér 10%-át, úgy a tárgyévre vonatkozóan SZJA bevallási kötelezettség terheli. 

 

8. KIZÁRÓ TÉNYEZŐK

8.1. A játékban a Szervezők, illetve a munkatársai és azok törvényben meghatározott családtagjai nem vehetnek részt.

8.2. A Szervezők nem vállalnak felelősséget a Játékos szándékosan félrevezető vagy téves adatközléséből eredő hibákért, különös tekintettel azon esetekre is, amikor a futárszolgálat bármely, a Játékos véletlen vagy szándékos mulasztásából eredő okból nem tudja a csomagot kézbesíteni. 

 

9. ADATVÉDELEM

9.1. A Játékban való részvétel önkéntes. A Szervezők minden személyes adatot, amelyhez a Játék során jutnak hozzá, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezelik.

9.2. A Játékban résztvevők feltétel nélkül, kifejezetten beleegyeznek abba, hogy személyes adataik a Szervezők adatbázisába kerüljenek. A Szervezők vállalják, hogy a Játék során tudomásukra jutott személyes adatokat a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, bizalmasan kezelik, azt harmadik személynek nem adják át, azokat harmadik személyek nem ismerhetik meg, az adatokat hozzáférhetővé nem teszik, az adatkezelés szabályainak mindenben eleget tesznek.


****
 

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Játékszabályt a Játék során, a Játékosokra nézve előnyösebb feltételek megállapításával egyoldalúan megváltoztassa.


10. A Játékos a Játékban való részvétellel: - feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, e-mail címét, telefonszámát, továbbá nyertessége esetén a nyertes-lista kommunikálásához, illetve a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait és a nyereményjáték lebonyolításában személyek kizárólag a nyereményjáték lebonyolítása céljából, valamint annak lezárultáig az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, valamint az EU-s Adatvédelmi Rendelet (GPDR) rendelkezéseinek megfelelően kezeljék.

A pályázók általuk elküldött adataikat a kiíró rendszerezve tárolja kizárólag arra a célra, hogy nyertest sorsolhasson. A nyertesek sorsolása, és a nyeremény sikeres kézbesítése után a kiíró a beérkezett adatokat megsemmisíti.


Piliscsév, 2023.08.01.
Feminpro és FUMO Kft.
Szervező