Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

14 napos elállás

ÁSZF 3.2 pont: A Vevő elállási joga

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet értelmében a Vevő a megrendelt áru kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, és visszaküldheti a megrendelt terméket. A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének a napja és a megrendelt áru átvételei közötti időszakban is gyakorolhatja.​

A 29. § értelmében a fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát a következő esetekben:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti​

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (valamennyi étkezési célú és kozmetikai termékünk ebbe a kategóriába sorolandó!)

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó a beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

A fentiekkel összhangban Vásárló elfogadja, hogy elektronikus tartalmak esetén - étrend, e-book, videók stb. - a megrendelése Szolgáltató általi részleges vagy teljes teljesítést követően az elállási jogát nem gyakorolhatja, Szolgáltató a megvásárolt elektronikus tartalom árának visszatérítésére nem kötelezhető. Amennyiben a vásárló olyan termékcsomagot vásárol, amelynek részét képezi valamely elektronikus tartalom (például étrend), de az elektronikus tartalomhoz való hozzáférésének megvalósulását követően a csomag további részét képező fizikai termékektől elállna, úgy csak az elektronikus tartalom önálló rendes kereskedelmi árával csökkentett pénzösszeg fizetendő vissza a részére.

A terméket a Vásárló a saját költségén, a termékeket a sérüléstől megbízhatóan megóvó csomagolásban köteles visszajuttatni az alábbi címre, a csomagoláson a "Visszáru" szöveg látható feltüntetésével:

Webshippy Kft. 

East Gate Business Park C/2

2151, Fót

A fogyasztó köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni. A termék visszaküldésének költségét Megrendelő viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését. Amenyiben a Megrendelő nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja elállás esetén, az ebből adódó többletköltséget sem köteles a Szolgáltató megtéríteni.

A Szolgáltató az áru visszaérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a vételárat a Vevő részére. Szolgáltató a visszaküldés költségének megtérítését csakis hibás teljesítés esetén vállalja át a Vevőtől, minden más esetben az a Vevőt terheli. 

A Szolgáltató előzetes eltérő megállapodás kivételével, kizárólag a sérülésmentes termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. Felbontott élelmiszer esetében az elállási jog nem gyakorolható. A visszaszállítás során eltűnt áruért a Szolgáltatót felelősség nem terheli. Az áru hiányában az eladót semmilyen kötelezettség nem terheli. A vállalkozás követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az info@feminpro.hu e-mail címre.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, eredeti állapotban.